Τηλέφωνα / Email
2810226870, : 2810255605
WHATS-UP: 6972133423, VODAFONE: 6957639441

otithesfood@gmail.com

Υπεύθυνος
Μανουράς Μιχάλης

Διεύθυνση / Τοποθεσία / Χάρτης
Νικολάου Πλαστήρα 85 - Θέρισσος, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα

Ότι θες (grill - cafe)

Νικολάου Πλαστήρα 85 - Θέρισσος, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
2810226870, 2810255605
WHATS-UP: 6972133423, VODAFONE: 6957639441
Email: otithesfood@gmail.com